TeamViewer support

Välkommen till vår TeamViewer support. Med den här lösningen kan våra programmerare/tekniker enkelt och säkert få tillgång till din dator.
Med din tillåtelse kan vi logga in på din pc och göra nödvändiga ändringar samtidigt som vi kommunicerar visuellt i realtid.
Programmet startas via internet och arbetar via em brandvägg, för garanterad säkerhet. Det behövs ingen installation av programvara på din dator.
Du kan ha telefonkontakt med våra tekniker när tjänsten startar. Ring din tekniker för att starta supporten:


Espen Bekkevold
Tekniker
Tlf: 951 01 379
Mail


Anders R. Wålberg
Tekniker
Tlf: 958 60 504
Mail


Lars Nergård
Tekniker
Tlf: 458 39 383
Mail