KVALITE OCH MILJÖ

 
Kvalitetspolicy

Detta uppnår vi genom att:

  • Uppfylla våra kunders krav och förväntningar
  • Skapa mervärden genom teknisk kompetens och effektiv logistik samt leverera rätt lösning utifrån kundens önskemål och behov
  • Föra en personlig och kreativ kommunikation med våra kunder och leverantörer
  • Våra processer är effektiva och under ständig förbättring.

Miljöpolicy
Vanpee AB, ska aktivt arbeta med att minimera miljöbelastande faktorer.

Det uppnår vi genom att:

  • Miljöhänsyn utgör en del av affärsprocessen och integreras i vår verksamhet
  • Föra en aktiv dialog med kunder och leverantörer för att uppnå minskad miljöbelastning
  • Alltid uppfylla de lagar, förordningar och övriga bestämmelser som påverkar vår verksamhet
  • Ständigt arbeta med miljöförbättringar, förebygga förorening och minska miljöbelastningen från vår verksamhet
  • Alla medarbetare känner sitt ansvar för miljön och förstår sin roll i arbetet att minska företagets miljöpåverkan.

FTI
Vanpee AB är anslutna till FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen).
FTI är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.
Vårt certifikat finns för nedladdning här 

ROHS och Reach
Vanpee AB har sedan 2004 arbetat aktivt tillsammans med våra leverantörer för att erhålla status och uppdatera artikelregister avseende RoHS-direktivet.
Reach är ett löpande arbete och vi gör årligen ett utskick till våra leverantörer. 

Conflict Minerals Program
Alla förfrågningar skall skickas till belysning@vanpee.se och måste innehålla aktuell artikellista.
All requests should be sent to belysning@vanpee.se och must contain a valid partnumberlist.


Kontakt: belysning@vanpee.se